Nasze usługi

  • prawo karne
  • prawo karne - gospodarcze
  • prawo spółek oraz upadłościowe
  • proces cywilny i postępowanie przed sądami administracyjnymi
  • egzekucja

Oferta Kancelarii jest zawsze zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb poszczególnych Klientów. Naszymi priorytetami są poznanie specyficznych celów Klienta oraz rozwiązanie w sposób nowatorski i skuteczny jego problemów prawnych oraz sporów z jego udziałem. Wszelkie usługi świadczymy zarówno w trakcie pobytu w siedzibie Klienta, bądź też w siedzibie kancelarii, wykorzystując także kontakt telefoniczny, faksowy i e-mailowy.

Nasza kancelaria

dla Ciebie i Twojej firmy

prawo karne

przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu, występujemy w postępowaniu przygotowawczym (przed Prokuratorem, ABW, CBA i inne), sprawach aresztowych i w postępowaniu sądowym. Doradzamy także na etapie apelacji lub na etapie kasacji przed Sądem Najwyższym;

prawo karne - gospodarcze

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi papierami wartościowymi, przestępstwa przeciwko dokumentom, przestępstwa karno-skarbowe, występujemy w postępowaniu przygotowawczym (przed Prokuratorem, Urzędami Celno-Skarbowymi i inne) i sądowym;

prawo spółek oraz upadłościowe

tworzenie spółek, zabezpieczanie transakcji z kontrahentem, likwidacja i rozwiązanie spółek, doradztwo przy postawieniu spółki w stan upadłości likwidacyjnej, pomoc przedsiębiorcom przy ogłoszeniu restrukturyzacji (negocjacje z wierzycielami, plany restrukturyzacyjne), doradztwo wierzycielom posiadających dłużników w upadłości lub w restrukturyzacji, pakiet ratunkowy dla spółek osobowych bez wspólników (partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna), działania naprawcze u dłużników (braki w organach), przekształcenie, dzielenie i łączenie spółek;

proces cywilny i postępowanie przed sądami administracyjnymi

doradztwo i metodologia procesu cywilnego w zakresie sporów ze stosunku spółki (osobowej i kapitałowej), zapis na sąd polubowny, zaskarżanie wyroków sądów polubownych, spory sądowe przed sądami powszechnymi oraz w zakresie wszelkich danin publicznych przed sądami administracyjnymi i w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi, umarzanie postępowań organów administracji skarbowej;

egzekucja

negocjacje i proces windykacyjny, doradztwo w obrocie wierzytelnościami, zabezpieczenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych, postępowanie klauzulowe, kierowanie spraw do komornika, egzekucja w krajach Unii Europejskiej (UE), egzekucja w krajach spoza UE, powództwa przeciwegzekucyjne, powództwa o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych, skargi na czynności komorników; wstrzymywanie egzekucji (zawieszenie, umorzenie), uchylanie tytułów wykonawczych, zażalenia w toku egzekucji, zarzuty na plan podziału. Prowadzimy sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również przed Trybunałem Praw Człowieka. Współpracujemy z Kancelariami w Czechach, Francji i Niemczech. Pomagamy założyć działalność gospodarczą lub spółkę za granicą, a także prowadzić skutecznie windykację dzięki naszym spółkom windykacyjnym. Prowadzimy spory arbitrażowe i współpracujemy z największymi sądami arbitrażowymi w Polsce i w regionie.

Rozwiążemy każdą sprawę