o kancelarii

  • prawo karne
  • prawo karne - gospodarcze
  • prawo spółek oraz upadłościowe
  • proces cywilny i postępowanie przed sądami administracyjnymi

"zawsze w dobrym miejscu o dobrym czasie"

profesjonalizm, efektywność, skuteczność, zaangażowanie, odpowiedzialność

Jesteśmy prężnym i dynamicznym zespołem radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, specjalistów m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, podatkowego oraz postępowań sądowych. Efektem kwalifikacji merytorycznych naszego zespołu, bogatego doświadczenia oraz przestrzegania standardów etycznych jest wysoka jakość usług tworzonej kancelarii. Stworzyliśmy kulturę organizacyjną, która opiera się na zrozumieniu istoty biznesu. Nasi Klienci wysoko oceniają cechy charakteryzujące naszych ekspertów.

Wszechstronność zespołu, szerokie powiązania kooperacyjne, a także stałe dostosowywanie naszych działań do potrzeb rynku pozwalają nam proponować naszym Klientom szeroki zakres usług świadczonych w kraju i za granicą. Dzięki bliskiej współpracy z wieloma renomowanymi zagranicznymi firmami prawniczymi możemy zapewnić obsługę prawną złożonych transakcji prowadzonych w kilku jurysdykcjach jednocześnie. Kładziemy szczególny nacisk na indywidualne doradztwo względem każdego Klienta i jesteśmy zawsze dyspozycyjni.

ADWOKAT

Martyna Pawłowska

Specjalizuje się w prawie karnym-gospodarczym i analizuje ryzyka odpowiedzialności karnej w działalności gospodarczej osób zajmujących kierownicze stanowiska, w tym członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, wspólników spółek osobowych, osób pełniących kierownicze funkcje w administracji państwowej i samorządowej, księgowych, biegłych rewidentów etc.


Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010), doktorant w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dysertacja z zakresu prawa karnego skarbowego).


Doświadczenie zdobywała Kancelarii Adwokackiej adw. Anny Bagieńskiej - Zawłockiej, Kancelarii Adwokackiej adw. prof. dr hab. Roberta Zawłockiego, Biurze Prawnym Prezydenta Miasta Poznania, Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oraz Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Prezes Instytutu Monitorowania Szkód Wojennych w Poznaniu. Fundator i członek rady nadzorczej Instytutu im. Edwarda Taylora w Poznaniu. Członek zwyczajny European Association for the Study of Gambling (EASG).

RADCA PRAWNY

Jakub Pawłowski

Specjalizuje się w ochronie członków zarządów przed solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania osób prawnych z tytułu wierzytelności publiczno- i prywatno-prawnych. Ekspert w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji.


Ekspert z zakresu szeroko pojętego Prawa Własności Intelektualnej. Prowadzi spory z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, praw autorskich i prawa własności przemysłowej. Prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych, począwszy od czynności poprzedzających rejestrację, skończywszy na dochodzeniu praw w przypadku naruszenia prawa własności przemysłowej. Zarządza portfelami praw – monitoring ochrony znaków towarowych, monitoring opłat, odnowienia oraz wpisy w rejestrach. Prowadzi sprawy karno-celne w przedmiocie zatrzymań celnych w sprawach własności intelektualnej.


Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010), doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta na Universität Bielefeld (2012/2013). Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Upadłościowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2014). Absolwent Niemieckiego Studium Prawa na Westfälische Wilhelms-Universität Münster (2016).


Doświadczenie zdobywał w Departamencie Zastępstwa Procesowego Ministra Skarbu Państwa, Kancelarii Habdank & Wargin w Poznaniu, niemieckiej kancelarii Streitbörger Speckmann Rechtsanwälte und Notare oraz w Wydziale X Gospodarczym-Odwoławczym i Wydziale IX Gospodarczym Sądu Okręgowego w Poznaniu, a także w Wydziale II Cywilnym, Wydziale V Pracy i Wydziale VI Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Sprawuje funkcję kuratora dla spółek prawa handlowego. Fundator i I Prezes Instytutu im. Edwarda Taylora w Poznaniu. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji.

Nasz zespół

Nasze sukcesy